Vraag

120
121

Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Vraag en antwoord 120

Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader?
Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds,
in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke,
welke beide de grond onzes gebeds zijn,
namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is,
en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden,
dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Vertrouwen op God

Suggestie doorgeven >

Hemel en hel

Tot een volkomen verzoening

De stem van mijn Liefste

De beleving van het heil

Dienen

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep