Vraag

120
121

Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Vraag en antwoord 120

Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader?
Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds,
in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke,
welke beide de grond onzes gebeds zijn,
namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is,
en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden,
dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Vertrouwen op God

Suggestie doorgeven >

Geleid tot de koning

Gods openbaring

Bijbelse professoren II

Uw God is mijn God

Al treft u 't felst verdriet

zingen psalmen rondom Kerst

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Egbert Juffer zingt Psalmen

Samenzang, Met psalmen prijzen

Kinderen zingen psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep