Vraag

120
121

Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Vraag en antwoord 120

Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader?
Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Suggestie doorgeven >

Gegronde troost

Gids en pelgrim

Een waar geloof

Tot dienst aan God

Daar horen jullie ook bij

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Eigen Bewerkingen Psalmen

Samenzang, Met psalmen prijzen

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Psalmen met bovenstem

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep