Vraag

120
121

Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Vraag en antwoord 120

Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader?
Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds,
in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke,
welke beide de grond onzes gebeds zijn,
namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is,
en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden,
dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Vertrouwen op God

Suggestie doorgeven >

Josia

Evangelicals

De belijdenisgeschriften

Momenten uit het leven van Mozes

Redelijke Godsdienst, deel 2a

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Psalmen Davids (piano)

Stad van Goud

Veluwse kinderen psalmen 2

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep