Vraag

120
121

Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Vraag en antwoord 120

Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader?
Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds,
in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke,
welke beide de grond onzes gebeds zijn,
namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is,
en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden,
dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Vertrouwen op God

Suggestie doorgeven >

Wat is uw enige troost?

Troost voor een missend hart

De tweede brief aan Timotheus

Als een kind

Blijven bidden voor je kind

Prijst de Naam van uwen God

Psalmen Unplugged

Psalmen

Geliefde Psalmen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep