Vraag

120
121

Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Vraag en antwoord 120

Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader?
Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Suggestie doorgeven >

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Herstel voor een biddend hart

Beloften Van Troost; E-book

Desiderius Erasmus

Eenzaam om het evangelie

Speelt Psalmen

Veluwe zingt psalmen

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Heft Gode blijde psalmen aan

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep