Vraag

57
58

Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 57

Vr. Wat troost geeft u de opstanding des vleses ?
Antw. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven
van stonden aan tot Christus, haar Hoofd,
zal opgenomen worden,
maar dat ook dit mijn vlees,
door de kracht van Christus opgewekt zijnde,
wederom met mijn ziel verenigd
en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Troost van God
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Vreugde in beproeving

Een samenkomst om naar te verlangen

Het leven van Job

De HEERE onze gerechtigheid

Beschouwelijk

Psalmen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Psalmen: Instrumentaal

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep