Vraag

57
58

Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 57

Vr. Wat troost geeft u de opstanding des vleses ?
Antw. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven
van stonden aan tot Christus, haar Hoofd,
zal opgenomen worden,
maar dat ook dit mijn vlees,
door de kracht van Christus opgewekt zijnde,
wederom met mijn ziel verenigd
en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Troost van God
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Korenaren tussen de schoven opgelezen

Op weg naar Golgotha

Die God leeft nog

Wijzer op weg naar het pinksterfeest

De Heidelbergse Catechismus

Psalmen Davids

Prijst de Naam van uwen God

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep