Vraag

57
58

Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 57

Vr. Wat troost geeft u de opstanding des vleses ?
Antw. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven
van stonden aan tot Christus, haar Hoofd,
zal opgenomen worden,
maar dat ook dit mijn vlees,
door de kracht van Christus opgewekt zijnde,
wederom met mijn ziel verenigd
en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Troost van God
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Jesaja

Zonder geld en zonder prijs

Reformatie vandaag

Dienen

De orde des heils

Heft Gode blijde psalmen aan

Psalmen met bovenstem

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Psalmen Davids

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep