Vraag

57
58

Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 57

Vr. Wat troost geeft u de opstanding des vleses ?
Antw. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven
van stonden aan tot Christus, haar Hoofd,
zal opgenomen worden,
maar dat ook dit mijn vlees,
door de kracht van Christus opgewekt zijnde,
wederom met mijn ziel verenigd
en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Troost van God
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

De volheid van Christus

De belijdenisgeschriften

Woorden van wijsheid voor doopouders

Liefdesdwang

Dagelijkse omgang met God

Voor kerktijd... Deel 3 Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen

Psalmen Davids

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Veluwse kinderen psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep