Vraag

57
58

Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 57

Vr. Wat troost geeft u de opstanding des vleses ?
Antw. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven
van stonden aan tot Christus, haar Hoofd,
zal opgenomen worden,
maar dat ook dit mijn vlees,
door de kracht van Christus opgewekt zijnde,
wederom met mijn ziel verenigd
en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Troost van God
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Bevrijd uit list en geweld

Jeruzalem is wel gebouwd

Luther

Dagelijks volgen (1)

Groot belang van de zaligheid

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Compleet gelukkig

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep