Vraag

16
17
18
19

Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Vraag en antwoord 16

Vr. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde,
dat de menselijke natuur, die gezondigd had,
voor de zonde betaalde;
en dat een mens, zelf een zondaar zijnde,
niet kon voor anderen betalen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Rechtvaardigheid van God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

Bij het kruis(2)

Als je jong bent

Voorbeeld of struikelblok

Wees bereid

Een huis voor de Heere

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Derde Boek Der Psalmen Davids

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep