Vraag

16
17
18
19

Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Vraag en antwoord 16

Vr. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde,
dat de menselijke natuur, die gezondigd had,
voor de zonde betaalde;
en dat een mens, zelf een zondaar zijnde,
niet kon voor anderen betalen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Rechtvaardigheid van God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

Bij welk team hoor jij?

Hemel en hel

Beproeving en overwinning van het geloof

Op leven en dood

Speciaal voor mama

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Geen Woord Teveel Dl. 4

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Psalmen In Opwekking

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep