Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon
• Zaligheid van gelovigen

Suggestie doorgeven >

Wendt u naar Mij toe

De HEERE onze gerechtigheid

De gedenkbalk van het Grote Huis

God, Heidelberg en Oranje

Vruchtbaar door verdrukking

Mehrchorige Psalmen

Egbert Juffer zingt Psalmen

Looft Hem op uw blijde snaren

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep