Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

De dag des Heeren

Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament

Reformatie vandaag

Speciaal voor papa

Eenzaam om het evangelie

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Psalmen - 2E Druk

Prijst de Naam van uwen God

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep