Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Volk in verwarring

Dagelijkse omgang met God

Woorden van opwekking

Een waar geloof

Gegronde troost

Psalmen

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Looft Hem op uw blijde snaren

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep