Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Reformatie vandaag

Op leven en dood

Dordt dichtbij

Nodig te weten

Eenzaam om het evangelie

Psalmen - 2E Druk

Schutz: Psalmen Davids

4 Deutsche Psalmen

Psalmen met bovenstem

Schutz; Psalmen Davids 1619

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep