Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Bijbelse professoren II

Op leven en dood

De zegeningen Jakobs

Een blijde Boodschap

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Zingen psalmen

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

Psalmen

Wait

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep