Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Altijd bidden

Zondaarsliefde

Dagelijkse omgang met God

Katholiek vandaag

Beschouwelijk

Psalmen

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Heilig boven alles, deel 8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep