Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Bevrijd uit list en geweld

Kersten in kleur

De beleving van het heil

De Christenreis

Uw naam ter eer

Psalmen

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Zingen psalmen

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep