Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Video uitleg Zondag 13

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Mijn leven is voor U

Een eeuwig verbond

Bloeien, snoeien en groeien

Bas, waar ga je heen? Handleiding

God gebruikt geweld

Mannenbijbel

Bijbel (HSV) blauw

Verwijsbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen