Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Eerlijk antwoord

Sprekende kleuren

Brug naar Genesis l

Een woonplaats voor de Heilige

Groot belang van de zaligheid

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Zwartsluis Zingt

Veluwe zingt psalmen

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep