Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Gods stem in de natuur

Op de steenrots gegrond

Zondagen met Spurgeon

Eerlijk antwoord

Hoe word je Christen

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Psallite Deo

Zing psalmen voor de Heere

Looft Hem op uw blijde snaren

Psalmen Davids (piano)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep