Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Video uitleg Zondag 13

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 33 uitleg: Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?

Suggestie doorgeven >

Bijbels bidden voor je kinderen

Ik ben Bas

Omgang met God

Uw dienaar luistert

Mijn leven is voor U

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel voor jullie

Huisbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen