Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Video uitleg Zondag 13

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 33 uitleg: Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?

Suggestie doorgeven >

Meten, weten en jezelf vergeten

Vertrouwelijk

Aan Zijn voeten

Erewoord!

Verwondering - troost na sekueel geweld

Peuterbijbel

Kinderbijbel HSV

HSV Bijbel in een jaar

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Bijbel (HSV) blauw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen