Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Uw naam ter eer

Eenzijdige verbondsliefde

Christus alles in allen

Evangelicals

Dordt dichtbij

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Veluwe zingt psalmen

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Psalmen Davids - Berijming 1773

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep