Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

De ruimte van soevereine genade

De beleving van het heil

Evangelicals

Kersten in kleur

Genade bij de troon

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Wildeman, Meditaties over psalmen

Hendrik Jan van der Heiden

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Als een hert gejaagd, o Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep