Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

De eerste en tweede brief van Petrus

Al wat u ontbreekt

Momenten uit het leven van Mozes

Volhardend vertrouwen

Psalmen Mannenz. Tiel

Psalmen Davids

Mehrchorige Psalmen

Psalmen met bovenstem

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep