Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Bij U alleen

Ken Hem in al je wegen

God, Heidelberg en Oranje

Korenaren tussen de schoven opgelezen

Niemand heeft ons m??r lief

Psalmen Davids - Berijming 1773

Psalmen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Zingen psalmen

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep