Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Video uitleg Zondag 20

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Bloeien, snoeien en groeien

Samen luisteren in de stilte

O hoofd vol bloed en wonden

De rode draad door de Christelijke feesten

Als God dan liefde is...

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Notitiebijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Huisbijbel HSV

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen