Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Mijn God is getrouw

Jeruzalem is wel gebouwd

Volk in verwarring

De tien geboden voor vandaag; Alleen als E-book leverbaar

Uw naam ter eer

Psalmen met bovenstem

Psalmen Unplugged

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Schutz: Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep