Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Levenskracht

Voorbeeld of struikelblok

Rond de kribbe

Onderwijs voor het onderwijs

Zonder berouw geen vergeving

Speelt Psalmen

Geneefse Psalmen deel II

Veluwse kinderen zingen psalmen

Geen Woord Teveel Dl. 4

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep