Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Stilte!

Momenten uit het leven van Mozes

Mijn raad zal bestaan

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

t Is al voor mij geschied

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Zingen psalmen

Psalmen Davids

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep