Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Groot belang van de zaligheid

Geloof je Hem? (3)

Bevrijd uit list en geweld

Josia

Zijn trouwe zorg

Derde Boek Der Psalmen Davids

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Wait

Schutz: Psalmen Davids

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep