Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Video uitleg Zondag 20

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Verwondering - troost na sekueel geweld

Komen tot Jezus Christus

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Een eeuwig verbond

De waarheid maakt vrij

Zij lacht Bijbel

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Kinderbijbel HSV

HSV Studiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen