Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Niemand heeft ons m??r lief

Hemel en hel

Een mensenkind

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Het beste Kompas

Voor kerktijd... Deel 3 Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Als een hert gejaagd, o Heere

Prijst de Naam van uwen God

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep