Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Eenzijdige verbondsliefde

Om 't eeuwig welbehagen

Zijn trouwe zorg

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Vruchtbaar door verdrukking

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Psalmen Davids - Berijming 1773

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Als een hert gejaagd, o Heere

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep