Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping
• Zaligheid van gelovigen

Suggestie doorgeven >

Momenten uit het leven van Mozes

Om 't eeuwig welbehagen

Niet zomaar een boodschap

Niemand heeft ons méér lief

Gids en pelgrim

Psalmen

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Mehrchorige Psalmen

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Windsbacher Psalmen Ii

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep