Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Voorbeeld of struikelblok

Geleid tot de koning

Voor leerling en leraar

Reset - voor mannen

Het Evangelie des Koninkrijks

Herademen Met De Psalmen

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Stad van Goud

Psalmen

Psalmen In Opwekking

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep