Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Eenzijdige verbondsliefde

De spiegel van de liefde

Profetisch perspectief

Een boomstam wordt geen krokodil

Vruchtbaar door verdrukking

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Veluwse kinderen psalmen 2

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Prijst de Naam van uwen God

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep