Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Volg gij mij

Onderwijs voor het onderwijs

Gestorven voor mij

Josia

Reisgids voor pelgrims

Psalmen met bovenstem

Geneefse Psalmen deel II

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep