Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping
• Zaligheid van gelovigen

Suggestie doorgeven >

Hemel en hel

Bij het kruis(2)

Reisgids voor pelgrims;- Alleen als E-book leverbaar

Tot een volkomen verzoening

De ruimte van soevereine genade

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Waar is antwoord?

Psalmen Unplugged

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep