Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

De pelgrimsstaf is in mijn hand - John Bunyan (1628 - 1688)

Met Christus opgewekt

Wat zal er van dit kind worden?

Geleid tot de koning

Om wijs te worden tot zaligheid

Geliefde Psalmen

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Eigen Bewerkingen Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep