Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Zonder geld en zonder prijs

Reformatie vandaag

De Heidelbergse Catechismus

Horen en doen

Levenskracht

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Psalmen over de zee

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Zingen psalmen

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep