Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Via Vitae

Tot dienst aan God

Bevrijd uit list en geweld

De tien geboden voor vandaag; Alleen als E-book leverbaar

Jesaja

Zingen psalmen

Geen Woord Teveel Dl. 4

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Waar is antwoord?

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep