Vraag

101
102

Heidelbergse Catechismus Zondag 37

Vraag en antwoord 101

Vr. Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren?
Antw. Ja, als het de overheid van haar onderdanen,
of anderszins ook de nood vordert,
om trouw en waarheid daardoor te bevestigen,
en dat tot Gods eer en des naasten heil;
want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond,
en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 3 - Gods Naam

Suggestie doorgeven >

Beschouwelijk

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Bijbelse professoren

De belijdenisgeschriften

Een huis voor de Heere

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Schutz: Psalmen Davids / Summerly, Cummings, Oxford Camerata

Geen Woord Teveel Dl. 4

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Psalmen zingen in de dom

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep