Vraag

101
102

Heidelbergse Catechismus Zondag 37

Vraag en antwoord 101

Vr. Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren?
Antw. Ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil; want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.

Suggestie doorgeven >

t Is al voor mij geschied

Als je jong bent

Tot dienst aan God

Evangelicals

Verbonden

Geen Woord Teveel Dl. 4

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep