Vraag

101
102

Heidelbergse Catechismus Zondag 37

Vraag en antwoord 101

Vr. Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren?
Antw. Ja, als het de overheid van haar onderdanen,
of anderszins ook de nood vordert,
om trouw en waarheid daardoor te bevestigen,
en dat tot Gods eer en des naasten heil;
want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond,
en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 3 - Gods Naam

Suggestie doorgeven >

God, Heidelberg en Oranje

De zeven zegelen (1)

Tot dienst aan God

De opwekking in Korea

Woorden van wijsheid voor doopouders

Met psalmen prijzen -2-

Eigen Bewerkingen Psalmen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Psalmen Davids - Berijming 1773

Als een hert gejaagd, o Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep