Vraag

101
102

Heidelbergse Catechismus Zondag 37

Vraag en antwoord 101

Vr. Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren?
Antw. Ja, als het de overheid van haar onderdanen,
of anderszins ook de nood vordert,
om trouw en waarheid daardoor te bevestigen,
en dat tot Gods eer en des naasten heil;
want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond,
en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 3 - Gods Naam

Suggestie doorgeven >

Volk in verwarring

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Eerlijk antwoord

Onder de aandacht

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Windsbacher Psalmen I

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Hendrik Jan van der Heiden

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep