Vraag

105
106
107

Heidelbergse Catechismus Zondag 40

Vraag en antwoord 105

Vr. Wat eist God in het zesde gebod?
Antw. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar,
veel minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere,
hate, kwetse of dode;
maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge;
ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve;
waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 6 - doodslaan

Suggestie doorgeven >

Zonder geld en zonder prijs

Het Christendom: waarheid of fictie?

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Volk in verwarring

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Psalmen

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Psalmen Davids

Veluwse kinderen psalmen 2

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep