Vraag

105
106
107

Heidelbergse Catechismus Zondag 40

Vraag en antwoord 105

Vr. Wat eist God in het zesde gebod?
Antw. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar,
veel minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere,
hate, kwetse of dode;
maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge;
ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve;
waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 6 - doodslaan

Suggestie doorgeven >

Bij welk team hoor jij?

Zijn trouwe zorg

Liefgehad

Het genadeleven

Een goed geweten

Geneefse Psalmen deel II

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Psalmen en Geestelijke liederen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep