Vraag

105
106
107

Heidelbergse Catechismus Zondag 40

Vraag en antwoord 105

Vr. Wat eist God in het zesde gebod?
Antw. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere, hate, kwetse of dode; maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge; ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve; waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.

Suggestie doorgeven >

Blijven bidden voor je kind

Beproeving en overwinning van het geloof

Vruchtbaar door verdrukking

Liefdesdwang

De ruimte van soevereine genade

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Prijst de Naam van uwen God

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Looft Hem op uw blijde snaren

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep