Vraag

105
106
107

Heidelbergse Catechismus Zondag 40

Vraag en antwoord 105

Vr. Wat eist God in het zesde gebod?
Antw. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar,
veel minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere,
hate, kwetse of dode;
maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge;
ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve;
waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 6 - doodslaan

Suggestie doorgeven >

De volheid van Christus

Leer ons lezen

Beloften van troost

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Verborgen omgang

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Looft Hem op uw blijde snaren

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Neerlands Mannenzang deel 3

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep