Vraag

105
106
107

Heidelbergse Catechismus Zondag 40

Vraag en antwoord 105

Vr. Wat eist God in het zesde gebod?
Antw. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar,
veel minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere,
hate, kwetse of dode;
maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge;
ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve;
waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 6 - doodslaan

Suggestie doorgeven >

Wendt u naar Mij toe

De zegeningen Jakobs

Al treft u 't felst verdriet

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Wat zal er van dit kind worden?

Barneveld zingt psalmen

Psalmen In Opwekking

Egbert Juffer zingt Psalmen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Derde Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep