Heidelbergse Catechismus Zondag 40

Vraag en antwoord 105

Vr. Wat eist God in het zesde gebod?
Antw. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar,
veel minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere,
hate, kwetse of dode;
maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge;
ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve;
waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.

Video uitleg Zondag 40

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 6 - doodslaan

Suggestie doorgeven >

Creatief de Bijbel door

Vertrouwelijk

(Ver)wonderen

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Op zoek naar vreugde in het ambt

Verwijsbijbel

Zij Lacht Pocketbijbel

Peuterbijbel

Huisbijbel HSV

Bijbel voor jou

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen