Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Een tafel in de wildernis

Liefgehad

Mijn God is getrouw

Een goed geweten

Dauw op de aarde

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Heilig boven alles, deel 8

Geneefse Psalmen deel II

Beker Met Een Barst

Neerlands Mannenzang deel 3

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep