Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Video uitleg Zondag 10

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 28 uitleg: Gods voorzienigheid

Suggestie doorgeven >

Stilte in mijn hart

Waarom trouwen?

Komen tot Jezus Christus

Kom en zie

Mijn beeld van God

Verwijsbijbel

Zij lacht Bijbel

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

HSV Jongensbijbel

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen