Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Kersten in kleur

Gids en pelgrim

Vruchtbaar door verdrukking

Niemand heeft ons m??r lief

Liefgehad tot het einde

Voor Niemand Bang Dl. 1

Stad van Goud

Speelt Psalmen

Neerlands Mannenzang deel 3

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep