Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

De HEERE onze gerechtigheid

Hebt goede moed

De stem van mijn Liefste

Brug naar Genensis III

Kersten in kleur

Herademen Met De Psalmen

Geen Woord Teveel Dl. 4

Psalmen en Geestelijke liederen

Heft Gode blijde psalmen aan

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep