Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Bij welk team hoor jij?

Ik geloof

De HEERE onze gerechtigheid

Mi Biblia tiene un hilo rojo

De stem van de Goede Herder

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Psalmen Davids

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Psalmen zingen in de dom

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep