Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Zonder geld en zonder prijs

Eerlijk antwoord

Nodig te weten

Al treft u 't felst verdriet

Troost voor een missend hart

Psalmen Van David

Psalmen Mannenz. Tiel

4 Deutsche Psalmen

Heft Gode blijde psalmen aan

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep