Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Jozef, de behouder des volks

Wendt u naar Mij toe

Luther

Tot dienst aan God

Korte lessen over Kort Begip (gebonden)

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Schutz: Psalmen Davids / Summerly, Cummings, Oxford Camerata

Psalmen Mannenz. Tiel

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep