Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Niet zomaar een boodschap

Dienen

Eenzaam om het evangelie

Troost door genade

Een huis voor de Heere

Psalmen Davids

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Veluwse kinderen psalmen 2

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Mehrchorige Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep