Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Blijven bidden voor je kind

Troost door genade

Dienen

De orde des heils

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

Psalmen gezongen cd

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Psalmen over de zee

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep