Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Bij welk team hoor jij?

Het genadeleven

Het Christendom: waarheid of fictie?

Tot dienst aan God

Verbonden

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Psalmen

Zingen psalmen

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep