Vraag

86
87

Heidelbergse Catechismus Zondag 32

Vraag en antwoord 86

Vr. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antw. Daarom dat Christus,
nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft,
ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt,
opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen,
en Hij door ons geprezen worde.
Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij,
en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede werken
• Verlossing van zonde
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Jeruzalem is wel gebouwd

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Levenskracht

Volk in verwarring

De gedenkbalk van het Grote Huis

Psalmen Davids

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Heilig boven alles, deel 8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep