Vraag

86
87

Heidelbergse Catechismus Zondag 32

Vraag en antwoord 86

Vr. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antw. Daarom dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen, en Hij door ons geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Suggestie doorgeven >

Daar horen jullie ook bij

Desiderius Erasmus

Bij het kruis(2)

De HEERE onze gerechtigheid

Zonder berouw geen vergeving

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Mehrchorige Psalmen

Barneveld zingt psalmen

Speelt Psalmen

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep