Vraag

86
87

Heidelbergse Catechismus Zondag 32

Vraag en antwoord 86

Vr. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antw. Daarom dat Christus,
nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft,
ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt,
opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen,
en Hij door ons geprezen worde.
Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij,
en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede werken
• Verlossing van zonde
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Leer ons lezen

Mijn raad zal bestaan

De stem van mijn Liefste

Troost voor een missend hart

De macht over satan

Psalmen: Instrumentaal

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Samenzang, Met psalmen prijzen

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep