Heidelbergse Catechismus Zondag 32

Vraag en antwoord 86

Vr. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antw. Daarom dat Christus,
nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft,
ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt,
opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen,
en Hij door ons geprezen worde.
Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij,
en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Video uitleg Zondag 32

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede werken
• Verlossing van zonde
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Epic - Dagboek voor jongeren

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

Bloeien, snoeien en groeien

Het Grote Huis achter de dijk

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Kinderbijbel HSV

Bijbel voor jullie

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) - foam paars

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen