Heidelbergse Catechismus Zondag 32

Vraag en antwoord 86

Vr. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antw. Daarom dat Christus,
nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft,
ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt,
opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen,
en Hij door ons geprezen worde.
Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij,
en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Video uitleg Zondag 32

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede werken
• Verlossing van zonde
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Rondom het kruis

Waarom trouwen?

Rust en regelmaat bij God

Vertrouwelijk

Vrouwen rond de Heiland

Bijbel voor jou

Journalbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Huisbijbel HSV - vivella

Huisbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen