Vraag

86
87

Heidelbergse Catechismus Zondag 32

Vraag en antwoord 86

Vr. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antw. Daarom dat Christus,
nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft,
ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt,
opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen,
en Hij door ons geprezen worde.
Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij,
en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede werken
• Verlossing van zonde
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Levenskracht

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Wees bereid

Reformatie vandaag

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Psalmen Mannenz. Tiel

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Derde Boek Der Psalmen Davids

Met psalmen prijzen -2-

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep