Vraag

113
114
115

Heidelbergse Catechismus Zondag 44

Vraag en antwoord 113

Vr. Wat eist van ons het tiende gebod?
Antw. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmermeer kome, maar dat wij te allen tijde van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben.

Suggestie doorgeven >

Stilte!

Desiderius Erasmus

Wees bereid

Jeruzalem is wel gebouwd

Tot dienst aan God

Compleet gelukkig

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Stad van Goud

Barneveld zingt psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep