Vraag

12
13
14
15

Heidelbergse Catechismus Zondag 5

Vraag en antwoord 12

Vr. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods
tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben,
is er enig middel,
waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan
en wederom tot genade komen?

Antw. God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede;
daarom moeten wij aan haar,
óf door onszelven,
óf door een ander,
volkomenlijk betalen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Genoegdoening
• Gerechtigheid - van God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Straf over zonde
• Vergeving - gebed
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

Onder de aandacht

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

God, Heidelberg en Oranje

Zijn trouwe zorg

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Psalmen over de zee

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Psalmen - Henriette Barten (dwarsfluit) en Gerrald Brokhorst (orgel)

Speelt Psalmen

Zing psalmen voor de Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep