Vraag

12
13
14
15

Heidelbergse Catechismus Zondag 5

Vraag en antwoord 12

Vr. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods
tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben,
is er enig middel,
waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan
en wederom tot genade komen?

Antw. God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede;
daarom moeten wij aan haar,
óf door onszelven,
óf door een ander,
volkomenlijk betalen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Genoegdoening
• Gerechtigheid - van God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Straf over zonde
• Vergeving - gebed
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Let op liefde! (3)

Mag ik belijdenis doen?

Op weg naar het einde

Jesaja

Rond de kribbe

Psalmen over de zee

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Zing psalmen voor de Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep