Vraag

12
13
14
15

Heidelbergse Catechismus Zondag 5

Vraag en antwoord 12

Vr. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods
tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben,
is er enig middel,
waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan
en wederom tot genade komen?

Antw. God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede;
daarom moeten wij aan haar,
óf door onszelven,
óf door een ander,
volkomenlijk betalen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Genoegdoening
• Gerechtigheid - van God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Straf over zonde
• Vergeving - gebed
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Mijn raad zal bestaan

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Dien Hem

In bange dagen

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Wait

zingen psalmen rondom Kerst

Kinderen zingen psalmen 2

Juweeltjes // Psalmen

Als een hert gejaagd, o Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep