Vraag

78
79

Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Vraag en antwoord 78

Vr. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antw. Neen; maar gelijk het water in den Doop
niet in het bloed van Christus veranderd wordt,
noch de afwassing der zonden zelve is
(waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is),
alzo wordt ook het brood in het Avondmaal
niet het lichaam van Christus zelf,
hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten
het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Heilig Avondmaal
• Sacramenten
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Korenaren tussen de schoven opgelezen

Nagelaten schriften

Op weg naar het einde

Dauw op de aarde

Mijn Bijbel heeft een rode draad

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Zingen psalmen

Eigen Bewerkingen Psalmen

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Psalmen Van David

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep