Vraag

78
79

Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Vraag en antwoord 78

Vr. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antw. Neen; maar gelijk het water in den Doop
niet in het bloed van Christus veranderd wordt,
noch de afwassing der zonden zelve is
(waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is),
alzo wordt ook het brood in het Avondmaal
niet het lichaam van Christus zelf,
hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten
het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Heilig Avondmaal
• Sacramenten
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Ik geloof

Gids en pelgrim

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Via Vitae

Een woonplaats voor de Heilige

Derde Boek Der Psalmen Davids

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep