Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Vraag en antwoord 78

Vr. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antw. Neen; maar gelijk het water in den Doop
niet in het bloed van Christus veranderd wordt,
noch de afwassing der zonden zelve is
(waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is),
alzo wordt ook het brood in het Avondmaal
niet het lichaam van Christus zelf,
hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten
het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Video uitleg Zondag 29

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Heilig Avondmaal
• Sacramenten
• Verlossing van zonde

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 78 uitleg: over het Heilig Avondmaal
• Catechismus vraag 79 uitleg: over het Heilig Avondmaal

Suggestie doorgeven >

Een nieuwe geboorte

101 bemoedigingen voor moeders

Heel mijn hart

Kom en zie

Vertrouwelijk

HSV-jongerenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

De Levensbron

Bijbel voor jou

Huisbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen