Vraag

78
79

Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Vraag en antwoord 78

Vr. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antw. Neen; maar gelijk het water in den Doop
niet in het bloed van Christus veranderd wordt,
noch de afwassing der zonden zelve is
(waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is),
alzo wordt ook het brood in het Avondmaal
niet het lichaam van Christus zelf,
hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten
het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Heilig Avondmaal
• Sacramenten
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Burger van twee werelden

De gedenkbalk van het Grote Huis

Een samenkomst om naar te verlangen

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Herstel voor een biddend hart

Wildeman, Meditaties over psalmen

Psalmen - 2E Druk

Gouden HJK-Momenten

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Neerlands Mannenzang deel 3

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep