Vraag

78
79

Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Vraag en antwoord 78

Vr. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antw. Neen; maar gelijk het water in den Doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelve is (waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is), alzo wordt ook het brood in het Avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Suggestie doorgeven >

Troost voor een missend hart

Genade bij de troon

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Liefgehad

Kinderen zingen psalmen 2

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Veluwse kinderen zingen psalmen

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep