Vraag

78
79

Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Vraag en antwoord 78

Vr. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antw. Neen; maar gelijk het water in den Doop
niet in het bloed van Christus veranderd wordt,
noch de afwassing der zonden zelve is
(waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is),
alzo wordt ook het brood in het Avondmaal
niet het lichaam van Christus zelf,
hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten
het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Heilig Avondmaal
• Sacramenten
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Goud uit de Vroege kerk

Josia

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Niemand heeft ons méér lief

Om wijs te worden tot zaligheid

Psalmen

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Voor kerktijd... Deel 3 Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen

Juweeltjes // Psalmen

4 Deutsche Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep