Vraag

78
79

Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Vraag en antwoord 78

Vr. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antw. Neen; maar gelijk het water in den Doop
niet in het bloed van Christus veranderd wordt,
noch de afwassing der zonden zelve is
(waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is),
alzo wordt ook het brood in het Avondmaal
niet het lichaam van Christus zelf,
hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten
het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Heilig Avondmaal
• Sacramenten
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Eenzaam om het evangelie

Een dag van rust

Momenten uit het leven van Mozes

Josia

Eigen Bewerkingen Psalmen

Rust (Psalmen)

Geneefse Psalmen deel II

Wildeman, Sela 2 (meditatieve psalmen)

Hendrik Jan van der Heiden

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep