Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

Dragende Zijn kruis

t Is al voor mij geschied

Blijven bidden voor je kind

Kersten in kleur

Speciaal voor papa

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Samenzang, Met psalmen prijzen

Schutz; Psalmen Davids 1619

Egbert Juffer zingt Psalmen

Heft Gode blijde psalmen aan

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep