Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

Het genadeleven

Wendt u naar Mij toe

Gods openbaring

Op weg naar Golgotha

De tien geboden voor vandaag; Alleen als E-book leverbaar

Voor kerktijd... Deel 3 Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen

Wait

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep