Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

Burger van twee werelden

Via Vitae

Genade bij de troon

Bevrijd uit list en geweld

Niet zomaar een boodschap

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Een Lied op de sabbatdag

Rust (Psalmen)

4 Deutsche Psalmen

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep