Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

Halleluja of lof des Heeren over het genadeverbond

Dagelijkse omgang met God

De eerste en tweede brief van Petrus

Gegronde troost

Onbekeerd, wat doe je ermee?

Neerlands Mannenzang deel 3

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Psalmen In Opwekking

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep