Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

Woorden van wijsheid voor doopouders

Om 't eeuwig welbehagen

Niemand heeft ons m??r lief

Zijn trouwe zorg

Brug naar Genesis l

4 Deutsche Psalmen

Psalmen: Instrumentaal

Psalmen Mannenz. Tiel

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep