Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

Ik geloof

Op leven en dood

Een tafel in de wildernis

Pastorale adviezen deel 1

Mijn rechterhand gevat

Mehrchorige Psalmen

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Psalmen zingen in de dom

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep