Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

Van slavendienst naar eredienst

Een eeuwig verbond

Kort maar krachtig

Bas, waar ga je heen? Handleiding

Koning, bidder, bouwer

Notitiebijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Kinderbijbel HSV

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen