Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Video uitleg Zondag 24

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 62 uitleg: over goede werken en gerechtigheid
• Catechismus vraag 63 uitleg: over goede werken en genade
• Catechismus vraag 64 uitleg: Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?

Suggestie doorgeven >

Verwondering - troost na sekueel geweld

Langs de Via Dolorosa

Samen onderweg naar Pasen

Kort maar krachtig

Welkom in de strijd

Vrouwenbijbel

Kinderbijbel HSV

Verwijsbijbel

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Notitiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen