Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

In bange dagen

Momenten uit het leven van Mozes

Ouders uit de Bijbel

Een boomstam wordt geen krokodil

Korte lessen over Kort Begrip

Eigen Bewerkingen Psalmen

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Psalmen

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep