Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

Uit liefde tot Zijn kudde

Op leven en dood

Bevrijd uit list en geweld

Verbonden

Troost voor een missend hart

Met psalmen prijzen / Kinderen van de Calvijnschool Leerdam

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Psalmen gezongen cd

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep