Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 110

Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen, hetzij met geweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel, van God verboden; daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Suggestie doorgeven >

Christus alles in allen

Bijbelse professoren

Reisgids voor pelgrims;- Alleen als E-book leverbaar

Jeruzalem is wel gebouwd

De HEERE onze gerechtigheid

Mehrchorige Psalmen

Veluwse kinderen psalmen 2

Juweeltjes // Psalmen

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Voor kerktijd... Deel 3 Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep