Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 110

Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen, hetzij met geweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel, van God verboden; daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Suggestie doorgeven >

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Nodig te weten

Tot een volkomen verzoening

In mijn gemeente ben ik thuis

Burger van twee werelden

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Veluwe zingt psalmen

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep