Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 110

Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft;
maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken
en aanslagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen,
hetzij met geweld, of schijn des rechts,
als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker,
of door enig middel, van God verboden;
daarenboven ook alle gierigheid,
alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 8 - stelen

Suggestie doorgeven >

Hemel en hel

Trek mij, wij zullen u nalopen (deel 1)

Op leven en dood

De man uit Ur

De Heidelbergse Catechismus

Samenzang, Met psalmen prijzen

Veluwe zingt psalmen

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Psalmen gezongen cd

Voor kerktijd... Deel 3 Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep