Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 110

Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft;
maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken
en aanslagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen,
hetzij met geweld, of schijn des rechts,
als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker,
of door enig middel, van God verboden;
daarenboven ook alle gierigheid,
alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 8 - stelen

Suggestie doorgeven >

Zijn trouwe zorg

Gegronde troost

Woorden van wijsheid voor doopouders

Nodig te weten

Een goed geweten

Schutz: Psalmen Davids / Summerly, Cummings, Oxford Camerata

Geneefse Psalmen deel II

Een Lied op de sabbatdag

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Mehrchorige Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep