Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 110

Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft;
maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken
en aanslagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen,
hetzij met geweld, of schijn des rechts,
als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker,
of door enig middel, van God verboden;
daarenboven ook alle gierigheid,
alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 8 - stelen

Suggestie doorgeven >

Ken jij God?

Niet zomaar een boodschap

Katholiek vandaag

De belijdenisgeschriften

De pelgrimsstaf is in mijn hand - John Bunyan (1628 - 1688)

Schutz; Psalmen Davids 1619

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Geneefse Psalmen deel II

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Als een hert gejaagd, o Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep