Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 110

Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft;
maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken
en aanslagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen,
hetzij met geweld, of schijn des rechts,
als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker,
of door enig middel, van God verboden;
daarenboven ook alle gierigheid,
alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 8 - stelen

Suggestie doorgeven >

Blijven bidden voor je kind

Bonders in opmars

Naar zijn belofte

Volk in verwarring

Die zijn het die van Mij getuigen

Als een hert gejaagd, o Heere

Heft Gode blijde psalmen aan

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep