Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 110

Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft;
maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken
en aanslagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen,
hetzij met geweld, of schijn des rechts,
als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker,
of door enig middel, van God verboden;
daarenboven ook alle gierigheid,
alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 8 - stelen

Suggestie doorgeven >

Niet zomaar een boodschap

Bij het kruis(2)

Dienen

t Is al voor mij geschied

Speciaal voor papa

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Looft Hem op uw blijde snaren

Geneefse Psalmen deel II

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep