Vraag

83
84
85

Heidelbergse Catechismus Zondag 31

Vraag en antwoord 83

Vr. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks?
Antw. De verkondiging des heiligen Evangelies
en de Christelijke ban of uitsluiting uit de Christelijke gemeente,
door welke twee stukken het hemelrijk den gelovigen opengedaan
en den ongelovigen toegesloten wordt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Evangelie
• Rijk (Gods -)

Suggestie doorgeven >

Vruchtbaar door verdrukking

Volg gij mij

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

De Heidelbergse Catechismus

Behouden in de vrijstad

Eigen Bewerkingen Psalmen

Veluwse kinderen psalmen 2

Geneefse Psalmen deel II

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Heft Gode blijde psalmen aan

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep