Vraag

83
84
85

Heidelbergse Catechismus Zondag 31

Vraag en antwoord 83

Vr. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks?
Antw. De verkondiging des heiligen Evangelies en de Christelijke ban of uitsluiting uit de Christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk den gelovigen opengedaan en den ongelovigen toegesloten wordt.

Suggestie doorgeven >

Liefdesdwang

Onder de aandacht

Voorbeeld of struikelblok

Een huis voor de Heere

Kersten in kleur

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Neerlands Mannenzang deel 3

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Met psalmen prijzen -2-

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep