Vraag

104

Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Vraag en antwoord 104

Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 5 - ouders

Suggestie doorgeven >

De Christenreis

Wat is uw enige troost?

Voor Anker

Volg gij mij

Dordt dichtbij

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Psalmen Van David

Barneveld zingt psalmen

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Een Lied op de sabbatdag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep