Vraag

104

Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Vraag en antwoord 104

Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 5 - ouders

Suggestie doorgeven >

Niemand heeft ons méér lief

Daar horen jullie ook bij

Volk in verwarring

Genade bij de troon

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Hendrik Jan van der Heiden

Psalmen

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep