Vraag

104

Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Vraag en antwoord 104

Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 5 - ouders

Suggestie doorgeven >

De stem van mijn Liefste

Om 't eeuwig welbehagen

Dienen

De ruimte van soevereine genade

Bij het kruis(2)

Mehrchorige Psalmen

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Heilig boven alles, deel 8

Geliefde Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep