Vraag

104

Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Vraag en antwoord 104

Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 5 - ouders

Suggestie doorgeven >

De Bank des geloofs

Openbaring begrijpen

Ik geloof

De beleving van het heil

De tweede brief aan Timotheus

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Psalmen Davids

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

Psalmen Van David

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep