Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Vraag en antwoord 104

Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Video uitleg Zondag 39

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 5 - ouders

Suggestie doorgeven >

Hoop en heiliging

God gebruikt geweld

Heel mijn hart

Een wereld op zichzelf

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Verwijsbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen