Vraag

104

Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Vraag en antwoord 104

Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 5 - ouders

Suggestie doorgeven >

Op leven en dood

Dragende Zijn kruis

Opstand of onderwerping

Bene meritus

Om 't eeuwig welbehagen

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Een Lied op de sabbatdag

Als een hert gejaagd, o Heere

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Voor Niemand Bang Dl. 1

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep