Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Vraag en antwoord 104

Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Video uitleg Zondag 39

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 5 - ouders

Suggestie doorgeven >

Heel mijn hart

Vier het samen

Als God dan liefde is...

Thuis in het Woord

Uitzicht

De Levensbron

Meidenbijbel

Notitiebijbel

HSV Bijbel in een jaar

HSV Jongensbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen