Vraag

104

Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Vraag en antwoord 104

Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Suggestie doorgeven >

Genade bij de troon

Gegronde troost

Blijven bidden voor je kind

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Het genadeleven

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Samenzang, Met psalmen prijzen

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep