Vraag

59
60
61

Heidelbergse Catechismus Zondag 23

Vraag en antwoord 59

Vr. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft?
Antw. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben,
en een erfgenaam des eeuwigen levens.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Rechtvaardigheid (bij God bemind)

Suggestie doorgeven >

Thuis in het Woord

Bij God leeft ons goed

Het Grote Huis achter de dijk

Komen tot Jezus Christus

Op zoek naar vreugde in het ambt

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen