Vraag

108
109

Heidelbergse Catechismus Zondag 41

Vraag en antwoord 108

Vr. Wat leert ons het zevende gebod?
Antw. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is,
en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde,
kuis en ingetogen leven moeten,
hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 7 - echtbreken

Suggestie doorgeven >

De belijdenisgeschriften

Hij zorgt voor ons

Zwijgt het voort...

Liefgehad

De HEERE onze gerechtigheid

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Psalmen met bovenstem

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Psalmen Mannenz. Tiel

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep