Vraag

108
109

Heidelbergse Catechismus Zondag 41

Vraag en antwoord 108

Vr. Wat leert ons het zevende gebod?
Antw. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is,
en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde,
kuis en ingetogen leven moeten,
hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 7 - echtbreken

Suggestie doorgeven >

Vreugde bij de bron

Gij vertroost mijn ziel

Naar zijn belofte

Jonathan

Gods stem in de natuur

Speelt Psalmen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Veluwse kinderen zingen psalmen

Wait

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep