Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet
en daarbij toegezegd heeft,
dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid mijner ziel,
dat is van al mijn zonden,
gewassen ben,
als ik uitwendig met het water,
hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen,
gewassen ben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Rondom de enge poort

Tijdbetrokken vreemdelingschap

Simson, de eenzame strijder

Troost voor een missend hart

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Psalmen met bovenstem

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep