Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet
en daarbij toegezegd heeft,
dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid mijner ziel,
dat is van al mijn zonden,
gewassen ben,
als ik uitwendig met het water,
hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen,
gewassen ben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Vruchtbaar door verdrukking

Voorbeeld of struikelblok

Voorbeeld of struikelblok

Een huis voor de Heere

Als een appelboom onder de bomen des wouds

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Psalmen Van David

Instrumentaal Psalmen deel 2

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Psalmen over de zee

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep