Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet
en daarbij toegezegd heeft,
dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid mijner ziel,
dat is van al mijn zonden,
gewassen ben,
als ik uitwendig met het water,
hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen,
gewassen ben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Dienen

Niemand heeft ons méér lief

Bijbelse professoren

Speciaal voor mama

Tot een volkomen verzoening

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Een Lied op de sabbatdag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep