Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet
en daarbij toegezegd heeft,
dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid mijner ziel,
dat is van al mijn zonden,
gewassen ben,
als ik uitwendig met het water,
hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen,
gewassen ben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Eerlijk antwoord

Blijft in Mij

Het Christendom: waarheid of fictie?

Voor al mijn zonden

De kracht van het geloof

Psalmen - Henriette Barten (dwarsfluit) en Gerrald Brokhorst (orgel)

Kinderen zingen psalmen 2

Als een hert gejaagd, o Heere

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Juweeltjes // Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep