Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet
en daarbij toegezegd heeft,
dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid mijner ziel,
dat is van al mijn zonden,
gewassen ben,
als ik uitwendig met het water,
hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen,
gewassen ben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Door U, door U alleen

De kunst van het vertellen

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Lea en Rachel volgen

Groot belang van de zaligheid

Samenzang, Met psalmen prijzen

Als een hert gejaagd, o Heere

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Waar is antwoord?

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep