Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet
en daarbij toegezegd heeft,
dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid mijner ziel,
dat is van al mijn zonden,
gewassen ben,
als ik uitwendig met het water,
hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen,
gewassen ben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Wie was ds. R Kok eigenlijk...?

De Zaligheid is in geen ander

Woord en wetenschap

Zonder berouw geen vergeving

Voorbeeld of struikelblok

Psalmen - 2E Druk

Psalmen gezongen cd

Samenzang, Met psalmen prijzen

Veluwse kinderen psalmen 2

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep