Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben.

Suggestie doorgeven >

Tot een volkomen verzoening

Wees bereid

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Speciaal voor mama

Bij welk team hoor jij?

Hendrik Jan van der Heiden

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Speelt Psalmen

Wait

Beker Met Een Barst

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep