Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet
en daarbij toegezegd heeft,
dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid mijner ziel,
dat is van al mijn zonden,
gewassen ben,
als ik uitwendig met het water,
hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen,
gewassen ben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Josia

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Uw naam ter eer

Beloften Van Troost; E-book

Troost voor een missend hart

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Psalmen zingen in de dom

Psalmen Davids - Berijming 1773

Looft Hem op uw blijde snaren

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep