Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 50

Vr. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods ?
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is,
opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk,
door Wien de Vader alle ding regeert.

Video uitleg Zondag 19

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus (Het zitten van - aan Gods rechterhand)

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 51 uitleg: Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?
• Catechismus vraag 52 uitleg

Suggestie doorgeven >

Een geweldige koning

Onderweg met Bonhoeffer

Heel mijn hart

Op weg naar Sion

Mijn beeld van God

Huwelijksbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Verwijsbijbel

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Huisbijbel HSV - vivella

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen