Vraag

50
51
52

Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 50

Vr. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods ?
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is,
opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk,
door Wien de Vader alle ding regeert.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus (Het zitten van - aan Gods rechterhand)

Suggestie doorgeven >

Geloof je Hem? (3)

De Christinnereis

Dingen die haast geschieden moeten

Nehemia

De beleving van het heil

Zingen psalmen

Geneefse Psalmen deel II

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Psalmen zingen in de dom

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep