Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 50

Vr. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods ?
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is,
opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk,
door Wien de Vader alle ding regeert.

Video uitleg Zondag 19

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus (Het zitten van - aan Gods rechterhand)

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Ik ben Bas, handleiding

Mijn leven is voor U

Waarom trouwen?

Erewoord!

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Peuterbijbel

Kinderbijbel HSV

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen