Vraag

50
51
52

Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 50

Vr. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods ?
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is,
opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk,
door Wien de Vader alle ding regeert.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus (Het zitten van - aan Gods rechterhand)

Suggestie doorgeven >

Nodig te weten

Bevrijd uit list en geweld

De stem van mijn Liefste

De Christenreis

Troost voor een missend hart

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Veluwse kinderen psalmen 2

Herademen Met De Psalmen

Barneveld zingt psalmen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep