Vraag

50
51
52

Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 50

Vr. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods ?
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is,
opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk,
door Wien de Vader alle ding regeert.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus (Het zitten van - aan Gods rechterhand)

Suggestie doorgeven >

Voor al mijn zonden

De stem des bloeds

Blijven bidden voor je kind

De Christenreis

Een waar geloof

Psalmen: Instrumentaal

Veluwse kinderen zingen psalmen

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Juweeltjes // Psalmen

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep