Vraag

24
25

Heidelbergse Catechismus Zondag 8

Vraag en antwoord 24

Vr. Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
Antw. In drie delen.
Het eerste is van God den Vader en onze schepping.
Het andere van God den Zoon en onze verlossing.
Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Gekoppelde kernwoorden:

• God als Vader
• Heilige Geest - gebed
• Heiligmaking
• Jezus als Zoon
• Schepper en Schepping
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Ik geloof

Kersten in kleur

Verbonden

Liefdesdwang

Dragende Zijn kruis

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Geneefse Psalmen deel II

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Psalmen

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep