Heidelbergse Catechismus Zondag 8

Vraag en antwoord 24

Vr. Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
Antw. In drie delen.
Het eerste is van God den Vader en onze schepping.
Het andere van God den Zoon en onze verlossing.
Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Video uitleg Zondag 8

Gekoppelde kernwoorden:

• God als Vader
• Heilige Geest - gebed
• Heiligmaking
• Jezus als Zoon
• Schepper en Schepping
• Verlossing - danklied

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 24 uitleg: Hoe worden de twaalf Artikelen opgedeeld?
• Catechismus vraag 25 uitleg: over de drie-eenheid

Suggestie doorgeven >

Met God op pad

Verwondering - troost na sekueel geweld

Vruchtdragen voor Hem

Nooit alleen

Stilte in mijn hart

Bijbel (HSV) blauw

Huisbijbel HSV

Huisbijbel HSV - vivella

Verwijsbijbel

HSV Jongensbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen