Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt,
en de scholen onderhouden worden, en dat ik,
inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag,
tot de gemeente Gods naarstiglijk kome,
om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken,
God den Heere openlijk aan te roepen,
en den armen Christelijke handreiking te doen;
ten andere,
dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste,
den Heere door Zijn Geest in mij werken late,
en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 4 - Sabbat

Suggestie doorgeven >

Als je jong bent

Leer ons lezen

Tot een volkomen verzoening

Sprekende kleuren

Het onwankelbare verbond

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Prijst de Naam van uwen God

Psalmen en Geestelijke liederen

Psalmen Davids - Berijming 1773

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep