Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt,
en de scholen onderhouden worden, en dat ik,
inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag,
tot de gemeente Gods naarstiglijk kome,
om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken,
God den Heere openlijk aan te roepen,
en den armen Christelijke handreiking te doen;
ten andere,
dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste,
den Heere door Zijn Geest in mij werken late,
en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 4 - Sabbat

Suggestie doorgeven >

t Is al voor mij geschied

Op weg naar het einde

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

Het genadeleven

Kersten in kleur

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

Psalmen: Instrumentaal

Speelt Psalmen

Heilig boven alles, deel 8

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep