Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Suggestie doorgeven >

Jeruzalem is wel gebouwd

Een woonplaats voor de Heilige

Troost door genade

Al treft u 't felst verdriet

De stem van mijn Liefste

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Mehrchorige Psalmen

Windsbacher Psalmen I

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep