Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt,
en de scholen onderhouden worden, en dat ik,
inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag,
tot de gemeente Gods naarstiglijk kome,
om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken,
God den Heere openlijk aan te roepen,
en den armen Christelijke handreiking te doen;
ten andere,
dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste,
den Heere door Zijn Geest in mij werken late,
en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 4 - Sabbat

Suggestie doorgeven >

Bij het kruis(2)

Om 't eeuwig welbehagen

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Uit liefde tot Zijn kudde

Mijn God is getrouw

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Geneefse Psalmen deel II

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Psalmen Davids - Berijming 1773

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep