Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt,
en de scholen onderhouden worden, en dat ik,
inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag,
tot de gemeente Gods naarstiglijk kome,
om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken,
God den Heere openlijk aan te roepen,
en den armen Christelijke handreiking te doen;
ten andere,
dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste,
den Heere door Zijn Geest in mij werken late,
en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 4 - Sabbat

Suggestie doorgeven >

Naar zijn belofte

Niemand heeft ons m??r lief

Hebt goede moed

Beproeving en overwinning van het geloof

De zeven bazuinen (2)

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Instrumentaal Psalmen deel 2

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Looft Hem op uw blijde snaren

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep