Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt,
en de scholen onderhouden worden, en dat ik,
inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag,
tot de gemeente Gods naarstiglijk kome,
om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken,
God den Heere openlijk aan te roepen,
en den armen Christelijke handreiking te doen;
ten andere,
dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste,
den Heere door Zijn Geest in mij werken late,
en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 4 - Sabbat

Suggestie doorgeven >

Niemand heeft ons méér lief

Zout

Een goed geweten

Lerenderwijs Lees- en Leerboek (2)

Dagelijkse omgang met God

Hendrik Jan van der Heiden

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Psalmen Davids

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Wait

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep