Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Suggestie doorgeven >

Volg gij mij

Bevrijd uit list en geweld

Reformatie vandaag

Momenten uit het leven van Mozes

Levenskracht

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Heilig boven alles, deel 8

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep