Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt,
en de scholen onderhouden worden, en dat ik,
inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag,
tot de gemeente Gods naarstiglijk kome,
om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken,
God den Heere openlijk aan te roepen,
en den armen Christelijke handreiking te doen;
ten andere,
dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste,
den Heere door Zijn Geest in mij werken late,
en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 4 - Sabbat

Suggestie doorgeven >

Dienen

Voor ons geslacht

Hebt goede moed

Eenzijdige verbondsliefde

Hoop

Schutz: Psalmen Davids

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Prijst de Naam van uwen God

Die Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep