Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt,
en de scholen onderhouden worden, en dat ik,
inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag,
tot de gemeente Gods naarstiglijk kome,
om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken,
God den Heere openlijk aan te roepen,
en den armen Christelijke handreiking te doen;
ten andere,
dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste,
den Heere door Zijn Geest in mij werken late,
en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 4 - Sabbat

Suggestie doorgeven >

Struikelblokken

Niemand heeft ons méér lief

Brug naar Genensis III

Bidden met de schrift

Jacobus Fruytier

Wildeman, Sela 2 (meditatieve psalmen)

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Psalmen zingen in de dom

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Psallite Deo

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep