Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 116

Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert,
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Gebed (om genade)
• Gebedsverhoring
• Hoorder (van de gebeden) / verhoring

Suggestie doorgeven >

Bij het kruis(2)

Reset - voor mannen

Niet zomaar een boodschap

Zijn trouwe zorg

Horen en doen

Veluwse kinderen psalmen 2

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Als een hert gejaagd, o Heere

Eigen Bewerkingen Psalmen

Heft Gode blijde psalmen aan

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep