Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 116

Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert,
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Gebed (om genade)
• Gebedsverhoring
• Hoorder (van de gebeden) / verhoring

Suggestie doorgeven >

God, Heidelberg en Oranje

Isra?ls verwachting

De HEERE onze gerechtigheid

Woorden voor elke dag

De zeven gemeenten (4)

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Schutz: Psalmen Davids / Summerly, Cummings, Oxford Camerata

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Psalmen en Geestelijke liederen

Neerlands Mannenzang deel 3

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep