Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 116

Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Suggestie doorgeven >

Nodig te weten

Bij het kruis(2)

Al treft u 't felst verdriet

Als je jong bent

Een goed geweten

zingen psalmen rondom Kerst

Psalmen Mannenz. Tiel

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Samenzang, Met psalmen prijzen

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep