Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 116

Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert,
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Gebed (om genade)
• Gebedsverhoring
• Hoorder (van de gebeden) / verhoring

Suggestie doorgeven >

Eerbied

Om 't eeuwig welbehagen

Door U, door U alleen

Eenzaam om het evangelie

De belijdenisgeschriften

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Psalmen

Psalmen Van David

Een Lied op de sabbatdag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep