Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 116

Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert,
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Gebed (om genade)
• Gebedsverhoring
• Hoorder (van de gebeden) / verhoring

Suggestie doorgeven >

Mi Biblia tiene un hilo rojo

Lerenderwijs Tekstboek

Jakob heb Ik liefgehad

Lea en Rachel volgen

Mag ik belijdenis doen?

Veluwse kinderen zingen psalmen

Egbert Juffer zingt Psalmen

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Looft Hem op uw blijde snaren

Herademen Met De Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep