Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 116

Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert,
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Gebed (om genade)
• Gebedsverhoring
• Hoorder (van de gebeden) / verhoring

Suggestie doorgeven >

De Bank des geloofs

Wees bereid

Een goed geweten

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Zijn trouwe zorg

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Heilig boven alles, deel 8

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep