Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 116

Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert,
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Gebed (om genade)
• Gebedsverhoring
• Hoorder (van de gebeden) / verhoring

Suggestie doorgeven >

Apostolisch onderwijs

Denkstof

Bij het kruis(2)

Zijn trouwe zorg

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Psalmen

Veluwse kinderen psalmen 2

Psalmen Davids - Berijming 1773

Geliefde Psalmen

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep