Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 116

Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert,
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Gebed (om genade)
• Gebedsverhoring
• Hoorder (van de gebeden) / verhoring

Suggestie doorgeven >

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Kersten in kleur

Liefde

Christus alles in allen

Liefgehad

Een Lied op de sabbatdag

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Psalmen gezongen cd

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Psalmen In Opwekking

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep