Vraag

65
66
67
68

Heidelbergse Catechismus Zondag 25

Vraag en antwoord 65

Vr. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof?
Antw. Van den Heiligen Geest,
Die het geloof in onze harten werkt
door de verkondiging des heiligen Evangelies,
en het sterkt door het gebruik van de sacramenten.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geloof in Christus
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

Wat is uw enige troost?

Tot dienst aan God

Kersten in kleur

De gedenkbalk van het Grote Huis

Vrouwen van reformatoren

Met psalmen prijzen -2-

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep