Vraag

37
38
39

Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Spurgeons depressies

Volg gij mij

Dagelijkse omgang met God

Gods openbaring

Goud uit de Vroege kerk

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Psalmen Davids

Windsbacher Psalmen Ii

Samenzang, Met psalmen prijzen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep