Vraag

37
38
39

Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Beproeving en overwinning van het geloof

Op leven en dood

Niemand heeft ons méér lief

De ruimte van soevereine genade

De kracht van het geloof

Samenzang, Met psalmen prijzen

Zingen psalmen

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep