Vraag

37
38
39

Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Onder de aandacht

Troost door genade

Bevrijd uit list en geweld

God, Heidelberg en Oranje

De Christenreis

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Windsbacher Psalmen Ii

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Hendrik Jan van der Heiden

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep