Vraag

37
38
39

Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Momenten uit het leven van Mozes

De kunst van het vertellen

Christus alles in allen

Het Christendom: waarheid of fictie?

De stem van mijn liefste 2

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Stad van Goud

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep