Vraag

37
38
39

Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

De beleving van het heil

Vruchtbaar door verdrukking

De volheid van Christus

De orde des heils

Katholiek vandaag

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

zingen psalmen rondom Kerst

Speelt Psalmen

Psalmen Davids - Berijming 1773

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep