Vraag

37
38
39

Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Genade bij de troon

Volg gij mij

Gids en pelgrim

Eenzaam om het evangelie

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Veluwe zingt psalmen

Psallite Deo

Psalmen

Rust (Psalmen)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep