Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde . Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Suggestie doorgeven >

Wendt u naar Mij toe

Volg gij mij

Al treft u 't felst verdriet

Volk in verwarring

Als je jong bent

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Psalmen In Opwekking

Zingen psalmen

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep