Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde .
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken,
en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (4 Uw wil geschiede)

Suggestie doorgeven >

Jeruzalem is wel gebouwd

Een boomstam wordt geen krokodil

Als je jong bent

Jeruzalem is wel gebouwd

De rijkdom van de kinderdoop

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Geliefde Psalmen

Psalmen gezongen cd

Geen Woord Teveel Dl. 4

Psalmen - 2E Druk

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep