Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde .
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken,
en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (4 Uw wil geschiede)

Suggestie doorgeven >

Geleid tot de koning

In mijn gemeente ben ik thuis

Uit liefde tot Zijn kudde

Vaste hoop

Tenzij dat iemand...

Herademen Met De Psalmen

Veluwse kinderen zingen psalmen

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Een Lied op de sabbatdag

Met psalmen prijzen / Kinderen van de Calvijnschool Leerdam

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep