Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde . Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Suggestie doorgeven >

Speciaal voor papa

Niemand heeft ons méér lief

Uit liefde tot Zijn kudde

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Volk in verwarring

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Psalmen: Instrumentaal

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep