Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde .
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken,
en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (4 Uw wil geschiede)

Suggestie doorgeven >

Horen en doen

t Is al voor mij geschied

Dordt dichtbij

De stem van mijn Liefste

Om 't eeuwig welbehagen

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Derde Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep