Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde .
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken,
en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (4 Uw wil geschiede)

Suggestie doorgeven >

Sara en Hagar volgen (2)

Woorden van wijsheid voor doopouders

Leren bidden

Verdrukt maar niet verdreven

Niet zomaar een boodschap

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Psalmen Mannenz. Tiel

Psalmen Van David

Met psalmen prijzen -2-

Psalmen Davids (piano)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep