Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde .
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken,
en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (4 Uw wil geschiede)

Suggestie doorgeven >

Vasthoudende liefde

Die zijn het die van Mij getuigen

Uit liefde tot Zijn kudde

Bij U alleen

Nodig te weten

4 Deutsche Psalmen

Psallite Deo

Herademen Met De Psalmen

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep