Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde .
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken,
en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (4 Uw wil geschiede)

Suggestie doorgeven >

Eenzaam om het evangelie

Jacobus Fruytier

Brug naar Genesis l

Ik geloof

Jozef, de behouder des volks

Stad van Goud

Psalmen Davids

Psalmen Mannenz. Tiel

Voor Niemand Bang Dl. 1

Gouden HJK-Momenten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep