Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde .
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken,
en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (4 Uw wil geschiede)

Suggestie doorgeven >

Bas, waar ga je heen? Handleiding

Ik ben Bas, handleiding

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

Bas, ga je mee? Handleiding

Tijn en ridder Rein

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen