Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde .
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken,
en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (4 Uw wil geschiede)

Suggestie doorgeven >

Het Christendom: waarheid of fictie?

Troost voor een missend hart

De beleving van het heil

Momenten uit het leven van Mozes

Bij welk team hoor jij?

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Wildeman, Sela 2 (meditatieve psalmen)

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Psalmen over de zee

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep