Vraag

75
76
77

Heidelbergse Catechismus Zondag 28

Vraag en antwoord 75

Vr. Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goed gemeenschap hebt?
Antw. Alzo, dat Christus mij en allen gelovigen
tot Zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten
en van dezen drinkbeker te drinken bevolen heeft,
en daarbij ook beloofd heeft:
eerstelijk,
dat Zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis
geofferd en gebroken en Zijn bloed voor mij vergoten is,
als ik met de ogen zie dat het brood des Heeren mij gebroken
en de drinkbeker mij medegedeeld wordt;
en ten andere, dat Hij Zelf mijn ziel met Zijn gekruisigd lichaam
en vergoten bloed
zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft,
als ik het brood en den drinkbeker des Heeren
(als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus)
uit des dienaars hand ontvang en met den mond geniet.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Heilig Avondmaal
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Liefgehad

Niemand heeft ons méér lief

De kracht van het geloof

Op weg naar het einde

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep