Vraag

75
76
77

Heidelbergse Catechismus Zondag 28

Vraag en antwoord 75

Vr. Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goed gemeenschap hebt?
Antw. Alzo, dat Christus mij en allen gelovigen tot Zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van dezen drinkbeker te drinken bevolen heeft, en daarbij ook beloofd heeft: eerstelijk, dat Zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en Zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heeren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt; en ten andere, dat Hij Zelf mijn ziel met Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en den drinkbeker des Heeren (als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus) uit des dienaars hand ontvang en met den mond geniet.

Suggestie doorgeven >

Behouden in de vrijstad

Hemel en hel

Speciaal voor mama

Beschouwelijk

De HEERE onze gerechtigheid

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Derde Boek Der Psalmen Davids

Stad van Goud

Beker Met Een Barst

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep