Heidelbergse Catechismus Zondag 28

Vraag en antwoord 75

Vr. Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goed gemeenschap hebt?
Antw. Alzo, dat Christus mij en allen gelovigen
tot Zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten
en van dezen drinkbeker te drinken bevolen heeft,
en daarbij ook beloofd heeft:
eerstelijk,
dat Zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis
geofferd en gebroken en Zijn bloed voor mij vergoten is,
als ik met de ogen zie dat het brood des Heeren mij gebroken
en de drinkbeker mij medegedeeld wordt;
en ten andere, dat Hij Zelf mijn ziel met Zijn gekruisigd lichaam
en vergoten bloed
zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft,
als ik het brood en den drinkbeker des Heeren
(als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus)
uit des dienaars hand ontvang en met den mond geniet.

Video uitleg Zondag 28

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Heilig Avondmaal
• Zekerheid

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 77 uitleg: over het Heilig Avondmaal
• Catechismus vraag 76 uitleg: over het Heilig Avondmaal
• Catechismus vraag 75 uitleg: over het Heilig Avondmaal

Suggestie doorgeven >

Duivels dichtbij

Hoop en heiliging

Samen onderweg naar Pasen

Zegen hen

Vertrouwelijk

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Huisbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen