Vraag

99
100

Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 99

Vr. Wat wil het derde gebod?
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed,
maar ook met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken,
noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken;
en in het kort,
dat wij den heiligen Naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken,
opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen,
en in al onze woorden en werken geprezen worde.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• Eerbied (voor God)
• Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

Dagelijks volgen (1)

Banier Dagboekkalender 2021

Een mensenkind

Zijn trouwe zorg

Ik geloof in God

Veluwse kinderen zingen psalmen

Psalmen over de zee

Psalmen

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Psalmen Davids - Berijming 1773

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep