Vraag

99
100

Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 99

Vr. Wat wil het derde gebod?
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed,
maar ook met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken,
noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken;
en in het kort,
dat wij den heiligen Naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken,
opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen,
en in al onze woorden en werken geprezen worde.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• Eerbied (voor God)
• Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

Reformatie vandaag

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

De stem van mijn Liefste

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Niet zomaar een boodschap

Samenzang, Met psalmen prijzen

Als een hert gejaagd, o Heere

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Psalmen Mannenz. Tiel

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep