Vraag

99
100

Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 99

Vr. Wat wil het derde gebod?
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed,
maar ook met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken,
noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken;
en in het kort,
dat wij den heiligen Naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken,
opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen,
en in al onze woorden en werken geprezen worde.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• Eerbied (voor God)
• Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

De ruimte van soevereine genade

De kracht van het geloof

Het Christendom: waarheid of fictie?

Ik geloof

Dordt dichtbij

Psalmen gezongen cd

Windsbacher Psalmen Ii

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Een Lied op de sabbatdag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep