Vraag

99
100

Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 99

Vr. Wat wil het derde gebod?
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed,
maar ook met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken,
noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken;
en in het kort,
dat wij den heiligen Naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken,
opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen,
en in al onze woorden en werken geprezen worde.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• Eerbied (voor God)
• Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

Ik geloof

Vrouwen rond Mozes volgen

Een boomstam wordt geen krokodil

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Onder de aandacht

Heft Gode blijde psalmen aan

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Psalmen

Instrumentaal Psalmen deel 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep