Vraag

99
100

Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 99

Vr. Wat wil het derde gebod?
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed,
maar ook met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken,
noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken;
en in het kort,
dat wij den heiligen Naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken,
opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen,
en in al onze woorden en werken geprezen worde.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• Eerbied (voor God)
• Vloeken / vloeker / vervloeking (van goddeloze)

Suggestie doorgeven >

Hij zorgt voor ons

De godvruchtige avondmaalganger

De jonge christen

Speciaal voor papa

Mijn rechterhand gevat

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Geneefse Psalmen deel II

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep