Vraag

99
100

Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 99

Vr. Wat wil het derde gebod?
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed, maar ook met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken; en in het kort, dat wij den heiligen Naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen, en in al onze woorden en werken geprezen worde.

Suggestie doorgeven >

De ruimte van soevereine genade

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Gods openbaring

Blijven bidden voor je kind

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Wait

Psalmen - Henriette Barten (dwarsfluit) en Gerrald Brokhorst (orgel)

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep