Vraag

127
128
129

Heidelbergse Catechismus Zondag 52

Vraag en antwoord 127

Vr. Welke is de zesde bede?
Antw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze . Dat is: Dewijl wij van onszelven zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten; zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Suggestie doorgeven >

Dienen

Reformatie vandaag

Mijn God is getrouw

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Wat zal er van dit kind worden?

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Psalmen Mannenz. Tiel

Instrumentaal Psalmen deel 2

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep