Vraag

127
128
129

Heidelbergse Catechismus Zondag 52

Vraag en antwoord 127

Vr. Welke is de zesde bede?
Antw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze .
Dat is: Dewijl wij van onszelven zo zwak zijn,
dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan,
en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees,
niet ophouden ons aan te vechten;
zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes,
opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen,
maar altijd sterken wederstand doen,
totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gebed (7 Leid ons niet in verzoeking...)
• Gebed (om bewaring op den weg der godsvrucht)
• Gebed om hulp

Suggestie doorgeven >

Volhardend vertrouwen

Troost voor een missend hart

Volk in verwarring

Banier Dagboekkalender 2021(Grote letter)

De beleving van het heil

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Psalmen gezongen cd

Beker Met Een Barst

Waar is antwoord?

Compleet gelukkig

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep