Vraag

127
128
129

Heidelbergse Catechismus Zondag 52

Vraag en antwoord 127

Vr. Welke is de zesde bede?
Antw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze .
Dat is: Dewijl wij van onszelven zo zwak zijn,
dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan,
en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees,
niet ophouden ons aan te vechten;
zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes,
opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen,
maar altijd sterken wederstand doen,
totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gebed (7 Leid ons niet in verzoeking...)
• Gebed (om bewaring op den weg der godsvrucht)
• Gebed om hulp

Suggestie doorgeven >

In mijn gemeente ben ik thuis

De tien geboden voor vandaag; Alleen als E-book leverbaar

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Bij welk team hoor jij?

Liefgehad

Beker Met Een Barst

Schutz; Psalmen Davids 1619

Speelt Psalmen

Psalmen gezongen cd

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep