Vraag

127
128
129

Heidelbergse Catechismus Zondag 52

Vraag en antwoord 127

Vr. Welke is de zesde bede?
Antw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze . Dat is: Dewijl wij van onszelven zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten; zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Suggestie doorgeven >

Israëls verwachting

De Christenreis

Reisgids voor pelgrims;- Alleen als E-book leverbaar

Dordt dichtbij

Tot een volkomen verzoening

Psalmen Davids (piano)

Wait

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Schutz: Psalmen Davids / Summerly, Cummings, Oxford Camerata

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep