Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Van slavendienst naar eredienst

Bas, waar ga je heen?

Een gevoelige snaar

Een gebed voor elke dag

Bidden met de Psalmen

Bijbel voor jou

Bijbel voor jullie

Bijbel (HSV) blauw

Peuterbijbel

Kinderbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen