Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

De orde des heils

Altijd bidden

De volheid van Christus

Een goed geweten

Een woonplaats voor de Heilige

Met psalmen prijzen -2-

Herademen Met De Psalmen

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Wildeman, Sela 2 (meditatieve psalmen)

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep