Vraag

33
34

Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 34

Vr. Waarom noemt gij Hem onzen Heere ?
Antw. Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden,
niet met goud of met zilver,
maar met Zijn dierbaar bloed gekocht,
en van alle heerschappij des duivels verlost heeft,
en ons alzo Zich tot een eigendom gemaakt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Heere (God is de - der heren)
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

De stem van mijn liefste 2

Gids en pelgrim

De Heidelbergse Catechismus

Word vervuld

Blijven bidden voor je kind

Psalmen met bovenstem

Schutz: Psalmen Davids / Summerly, Cummings, Oxford Camerata

Psalmen Davids - Berijming 1773

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Met psalmen prijzen -2-

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep