Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 8

Vr. Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?
Antw. Ja wij;
tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Heilige Geest - gebed
• Wedergeboorte
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

De Mensenzoon, Die dient

Op zoek naar vreugde in het ambt

Voor hart en huis - dagboek

Tijn en ridder Rein

Een gevoelige snaar

Huisbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Zij Lacht pocketbijbel

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen