Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 8

Vr. Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?
Antw. Ja wij;
tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.

Video uitleg Zondag 3

Gekoppelde kernwoorden:

• Heilige Geest - gebed
• Wedergeboorte
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 6 uitleg: Heeft dan God de mens alzo boos en verkeerd geschapen?

Suggestie doorgeven >

Aan Zijn voeten

Kom in beweging!

Samen onderweg naar Pasen

Met God op pad

Altijd nabij

Bijbel voor jullie

Vrouwenbijbel

Meidenbijbel

HSV Studiebijbel

HSV Jongensbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen