Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 8

Vr. Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?
Antw. Ja wij;
tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Heilige Geest - gebed
• Wedergeboorte
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Omgang met God

Een wereld op zichzelf

Aan Zijn voeten

Thuis in het Woord

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Verwijsbijbel

De Levensbron

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Kinderbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen