Heidelbergse Catechismus Zondag 40

Vraag en antwoord 107

Vr. Maar is het genoeg dat wij onzen naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden?
Antw. Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn,
gebiedt dat wij onzen naaste liefhebben als onszelven,
en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid
en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade,
zoveel als ons mogelijk is, afkeren,
en ook onzen vijanden goeddoen.

Video uitleg Zondag 40

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 6 - doodslaan
• Liefde tot elkaar

Suggestie doorgeven >

Vruchtdragen voor Hem

Bijbels bidden voor je kinderen

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Altijd nabij

Onderweg met Bonhoeffer

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Huisbijbel HSV - vivella

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel voor jullie

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen