Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 117

Vr. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt?
Antw. Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God,
Die Zich in Zijn Woord ons geopenbaard heeft,
om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen.
Ten andere, dat wij onzen nood en ellendigheid recht en grondig kennen,
opdat wij ons voor het aangezicht Zijner Majesteit verootmoedigen.
Ten derde, dat wij dezen vasten grond hebben dat Hij ons gebed,
niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn,
om des Heeren Christus` wil zekerlijk wil verhoren,
gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.

Video uitleg Zondag 45

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om redding)
• Geloof in Christus
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Stil, mijn ziel

Welkom in de strijd

Met God op pad

Bloeien, snoeien en groeien

Vertrouwelijk

Kinderbijbel HSV

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

HSV-jongerenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen