Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde .
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken,
en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Video uitleg Zondag 49

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (4 Uw wil geschiede)

Suggestie doorgeven >

Vrouw vandaag

Creatief de Bijbel door

Meten, weten en jezelf vergeten

Kort maar krachtig

Stil, mijn ziel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Bijbel voor jullie

De Levensbron

Gespreksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen