Heidelbergse Catechismus Zondag 37

Vraag en antwoord 102

Vr. Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen een eed zweren?
Antw. Neen; want een rechten eed zweren is God aanroepen,
dat Hij, als Die alleen het hart kent,
der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffe,
indien ik valselijk zweer;
welke eer aan geen schepsel toebehoort.

Video uitleg Zondag 37

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 3 - Gods Naam

Suggestie doorgeven >

Ik ben Bas

Bijbels bidden voor je kinderen

Bloeien, snoeien en groeien

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Thuis in het Woord

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Kinderbijbel HSV

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Notitiebijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen