Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 119

Vr. Hoe luidt dat gebed?
Antw. Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
1. Uw Naam worde geheiligd.
2. Uw Koninkrijk kome.
3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.
Amen.

Video uitleg Zondag 45

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (2 Uw Naam worde geheiligd)
• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)
• Gebed (4 Uw wil geschiede)
• Gebed (5 Geef ons heden...)
• Gebed (7 Leid ons niet in verzoeking...)
• Gebed (8 Want Uw is het Koninkrijk...)
• Gebed (9 Amen)

Suggestie doorgeven >

Kort maar krachtig

Op zoek naar vreugde in het ambt

Als God dan liefde is...

Creatief de Bijbel door

Een wereld op zichzelf

Verwijsbijbel

Huisbijbel HSV

HSV Studiebijbel

Huwelijksbijbel HSV

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen