Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 119

Vr. Hoe luidt dat gebed?
Antw. Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
1. Uw Naam worde geheiligd.
2. Uw Koninkrijk kome.
3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.
Amen.

Video uitleg Zondag 45

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (2 Uw Naam worde geheiligd)
• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)
• Gebed (4 Uw wil geschiede)
• Gebed (5 Geef ons heden...)
• Gebed (7 Leid ons niet in verzoeking...)
• Gebed (8 Want Uw is het Koninkrijk...)
• Gebed (9 Amen)

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee? Handleiding

Thuis in het Woord

Pelgrimeren met God

Kom in beweging!

Aan Zijn voeten

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Kinderbijbel HSV

Bijbel (HSV) - foam paars

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen