Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 119

Vr. Hoe luidt dat gebed?
Antw. Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
1. Uw Naam worde geheiligd.
2. Uw Koninkrijk kome.
3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.
Amen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (2 Uw Naam worde geheiligd)
• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)
• Gebed (4 Uw wil geschiede)
• Gebed (5 Geef ons heden...)
• Gebed (7 Leid ons niet in verzoeking...)
• Gebed (8 Want Uw is het Koninkrijk...)
• Gebed (9 Amen)

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee?

Vertrouwelijk

Bas, waar ga je heen? Handleiding

God gebruikt geweld

Bij God leeft ons goed

Huisbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen