Vraag

37
38
39

Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 38

Vr. Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden?
Antw. Opdat Hij,
onschuldig onder den wereldlijken rechter veroordeeld zijnde,
ons daarmede van het strenge oordeel Gods,
dat over ons gaan zou,
bevrijdde.

Gekoppelde kernwoorden:

• Straf over zonde
• Vergeving - dank

Suggestie doorgeven >

Vrouw vandaag

Bas, ga je mee?

Bijbels bidden voor je kinderen

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

Ik ben Bas

HSV Studiebijbel

Zij lacht Bijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Verwijsbijbel

Notitiebijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen