Vraag

80
81
82

Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 81

Vr. Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?
Antw. Voor degenen die zichzelven vanwege hun zonden mishagen,
en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus` wil vergeven zijn,
en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is;
die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren.
Maar de hypocrieten en die zich niet met waren harte tot God bekeren,
die eten en drinken zichzelven een oordeel.

Gekoppelde kernwoorden:

• Godvruchtigen (Heil der -)
• Heilig Avondmaal
• Straf over zonde

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

De Mensenzoon, Die dient

Mensenzoon tussen de kandelaren

Bas, ga je mee?

Waarom trouwen?

Bijbel (SV) met psalmen (niet-ritmisch) - met goudsnee, rits en duimgrepen

Notitiebijbel

Zij lacht Bijbel

Huisbijbel Statenvertaling

Psalmboek (niet-ritmisch)

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen