Vraag

92
93
94
95

Heidelbergse Catechismus Zondag 34

Vraag en antwoord 94

Vr. Wat gebiedt God in het eerste gebod?
Antw. Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is,
alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof,
aanroeping van de heiligen of van andere schepselen,
mijde en vliede, en den enigen waren God recht lere kennen,
Hem alleen vertrouwe,
in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe,
van Hem alleen alle goeds verwachte,
Hem van ganser harte liefhebbe,
vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen late,
dan dat ik in het allerminste tegen Zijn wil doe.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 1 - afgoden
• Dienstknecht / ik ben Uw knecht / dienaar

Suggestie doorgeven >

Vertrouwelijk

Epic - Dagboek voor jongeren

Ik ben Bas, handleiding

Uitzicht

Thuis in het Woord

HSV Studiebijbel

Bijbel voor jullie

Verwijsbijbel

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Vrouwenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen