Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Video uitleg Zondag 11

Gekoppelde kernwoorden:

• Schijnheilig
• Zaligheid

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 29: Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
• Catechismus vraag 30 uitleg

Suggestie doorgeven >

Raak me

Bij God leeft ons goed

Hoop en heiliging

Komen tot Jezus Christus

Als God dan liefde is...

HSV-jongerenbijbel

Zij Lacht Pocketbijbel

Gespreksbijbel HSV

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Mannenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen