Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Video uitleg Zondag 15

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 39 uitleg

Suggestie doorgeven >

Mijn getijdengebed

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Hoop en heiliging

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Verwondering - troost na sekueel geweld

HSV Studiebijbel

Notitiebijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Meidenbijbel

Kinderbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen