Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Vraag en antwoord 79

Vr. Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en den drinkbeker Zijn bloed, of het Nieuwe Testament in Zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus ?
Antw. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak;
namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat,
gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden,
alzo ook Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed
de waarachtige spijs en drank zijn,
waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden;
maar veelmeer om ons door deze zichtbare tekenen en panden
te verzekeren, dat wij zo waarachtiglijk Zijns waren lichaams en bloeds
door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden,
als wij deze heilige waartekenen met den lichamelijken mond tot Zijn gedachtenis ontvangen;
en dat al Zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is,
als hadden wij zelven in onzen eigen persoon alles geleden
en Gode voor onze zonden genoeggedaan.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Heilig Avondmaal
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Voor hart en huis - dagboek

Mijn beeld van God

Hoop en heiliging

De waarheid maakt vrij

Ik ben Bas

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Bijbel HSV - hardcover antraciet

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Bijbel voor jou

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen