Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 81

Vr. Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?
Antw. Voor degenen die zichzelven vanwege hun zonden mishagen,
en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus` wil vergeven zijn,
en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is;
die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren.
Maar de hypocrieten en die zich niet met waren harte tot God bekeren,
die eten en drinken zichzelven een oordeel.

Video uitleg Zondag 30

Gekoppelde kernwoorden:

• Godvruchtigen (Heil der -)
• Heilig Avondmaal
• Straf over zonde

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 80 uitleg: onderscheid Heilig Avondmaal en paapse Mis

Suggestie doorgeven >

Rust en regelmaat bij God

De Mensenzoon, Die dient

Bloeien, snoeien en groeien

Samen onderweg naar Pasen

Vrouw vandaag

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel voor jullie

Zij lacht Bijbel

Peuterbijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen