Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 81

Vr. Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?
Antw. Voor degenen die zichzelven vanwege hun zonden mishagen,
en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus` wil vergeven zijn,
en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is;
die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren.
Maar de hypocrieten en die zich niet met waren harte tot God bekeren,
die eten en drinken zichzelven een oordeel.

Gekoppelde kernwoorden:

• Godvruchtigen (Heil der -)
• Heilig Avondmaal
• Straf over zonde

Suggestie doorgeven >

Een gebed voor elke dag

Bas, waar ga je heen?

De Mensenzoon, Die dient

Voor hart en huis - dagboek

Bij God leeft ons goed

Peuterbijbel

Mannenbijbel

Kinderbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen