Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 82

Vr. Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen?
Antw. Neen; want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd,
en Zijn toorn over de ganse gemeente verwekt.
Daarom is de Christelijke Kerk schuldig,
naar de ordening van Christus en Zijn apostelen,
zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen,
door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.

Gekoppelde kernwoorden:

• Heilig Avondmaal
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

Vrouw vandaag

Een eeuwig verbond

Bijbels bidden voor je kinderen

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Tijn blust het vuur

Bijbel (HSV) - foam paars

Verwijsbijbel

HSV-jongerenbijbel

Bijbel voor jullie

Zij Lacht pocketbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen