Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 82

Vr. Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen?
Antw. Neen; want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd,
en Zijn toorn over de ganse gemeente verwekt.
Daarom is de Christelijke Kerk schuldig,
naar de ordening van Christus en Zijn apostelen,
zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen,
door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.

Gekoppelde kernwoorden:

• Heilig Avondmaal
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee?

Hoop en heiliging

Een nieuwe geboorte

Bijbels bidden voor je kinderen

Vruchtdragen voor Hem

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

HSV Bijbel in een jaar

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen