Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 82

Vr. Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen?
Antw. Neen; want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd,
en Zijn toorn over de ganse gemeente verwekt.
Daarom is de Christelijke Kerk schuldig,
naar de ordening van Christus en Zijn apostelen,
zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen,
door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.

Video uitleg Zondag 30

Gekoppelde kernwoorden:

• Heilig Avondmaal
• Toorn van God

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 80 uitleg: onderscheid Heilig Avondmaal en paapse Mis

Suggestie doorgeven >

Op zoek naar vreugde in het ambt

Bidden met de Psalmen

De rode draad van Gods liefde

Aan Zijn voeten

Altijd nabij

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Bijbel voor jou

HSV Bijbel in een jaar

Gespreksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen