Heidelbergse Catechismus Zondag 31

Vraag en antwoord 84

Vr. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten?
Antw. Alzo, als, volgens het bevel van Christus,
aan de gelovigen, allen en een iegelijk,
verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun,
zo dikwijls als zij de beloftenis des Evangelies met een waar geloof aannemen,
waarachtiglijk al hun zonden van God,
om der verdiensten van Christus wil, vergeven zijn;
daarentegen allen ongelovigen,
en die zich niet van harte bekeren,
verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt,
zolang als zij zich niet bekeren;
naar welk getuigenis des Evangelies God zal oordelen,
beide in dit en in het toekomende leven.

Video uitleg Zondag 31

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Evangelie
• Straf over zonde
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

Een geweldige koning

Vrouw vandaag

Vertrouwelijk

Onderweg met Bonhoeffer

God gebruikt geweld

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Bijbel voor jullie

Huwelijksbijbel HSV

Huisbijbel HSV

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen