Heidelbergse Catechismus Zondag 31

Vraag en antwoord 84

Vr. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten?
Antw. Alzo, als, volgens het bevel van Christus,
aan de gelovigen, allen en een iegelijk,
verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun,
zo dikwijls als zij de beloftenis des Evangelies met een waar geloof aannemen,
waarachtiglijk al hun zonden van God,
om der verdiensten van Christus wil, vergeven zijn;
daarentegen allen ongelovigen,
en die zich niet van harte bekeren,
verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt,
zolang als zij zich niet bekeren;
naar welk getuigenis des Evangelies God zal oordelen,
beide in dit en in het toekomende leven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Evangelie
• Straf over zonde
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

Vruchtdragen voor Hem

Bas, ga je mee?

Koning, bidder, bouwer

Bloeien, snoeien en groeien

Op naar vast en zeker

Bijbel voor jullie

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Huisbijbel HSV - vivella

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen