Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 50

Vr. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods ?
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is,
opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk,
door Wien de Vader alle ding regeert.

Video uitleg Zondag 19

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus (Het zitten van - aan Gods rechterhand)

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 51 uitleg: Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?
• Catechismus vraag 52 uitleg

Suggestie doorgeven >

Hoop en heiliging

Op weg naar Sion

Kijken en luisteren naar Jezus

Vrouwen rond de Heiland

Bloeien, snoeien en groeien

HSV Studiebijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Meidenbijbel

Vrouwenbijbel

Bijbel voor jou

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen