Vraag

57
58

Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 58

Vr. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?
Antw. Dat,
nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel,
ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal,
die geen oog gezien,
geen oor gehoord heeft,
en in geens mensen hart opgeklommen is,
en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Loven van God
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Op zoek naar vreugde in het ambt

Vrouw vandaag

Uw dienaar luistert

Op naar vast en zeker

Komen tot Jezus Christus

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen