Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Vraag en antwoord 58

Vr. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?
Antw. Dat,
nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel,
ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal,
die geen oog gezien,
geen oor gehoord heeft,
en in geens mensen hart opgeklommen is,
en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Loven van God
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Komen tot Jezus Christus

Een eeuwig verbond

Ik ben Bas, handleiding

Welkom in de strijd

Tijn blust het vuur

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen