Vraag

59
60
61

Heidelbergse Catechismus Zondag 23

Vraag en antwoord 61

Vr. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?
Antw. Niet dat ik
vanwege de waardigheid mijns geloofs
Gode aangenaam ben;
maar daarom,
dat alleen de genoegdoening,
gerechtigheid en heiligheid van Christus
mijn gerechtigheid voor God is,
en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof
aannemen en mij toe-eigenen kan.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geloof in Christus
• Genoegdoening
• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God

Suggestie doorgeven >

Op naar vast en zeker

Mijn beeld van God

God gebruikt geweld

De Mensenzoon, Die dient

Op zoek naar vreugde in het ambt

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen